Färdigställda projekt

Film av 82 FÖRETAGSPARK VIARED

Färdigställda projekt

Film av 82 FÖRETAGSPARK VIARED

En film över 82 FÖRETAGSPARK VIARED i Borås, Mogambos andra avslutade projekt med företagsfastigheter för eget ägande. Läs mer om våra avslutade projekt nedan!

82 FÖRETAGSPARK VIARED

1_82_Viared_Entre
2_82_Viared_Fasad

Färdigställda projekt

82 FÖRETAGSPARK VIARED

20 fastigheter (80-300 m2) för eget ägande som stod klart i början av 2018 och såldes ut långt innan byggnationen var färdigställd. 82 Företagspark Viared är även den fullt inflyttad och ett livfullt område för entreprenörsdrivna företag.

Ett fantastiskt läge för alla företagare jämte R40 mitt i Viareds industriområde i Borås vid utfarten mot Göteborg. Till varje fastighet ingår ett asfalterat markområde för uppställningsyta och området har fjärrstyrda grindar som förenklar vardagen och förhindrar intrång nattetid.

FILM AV 89 FÖRETAGSPARK Brämhult

Färdigställda projekt

FILM AV 89 FÖRETAGSPARK Brämhult

En film över 8 FÖRETAGSPARK Brämhult i Borås, Mogambos första avslutade projekt med företagsfastigheter för eget ägande. Läs mer om projektet nedan!

89 FÖRETAGSPARK BRÄMHULT

1_89_Bramhult_Overview
1_Fastigheterna_Fasad
3_89_Bramhult
4_89_Bramhult
5_89_Bramhult

Färdigställda projekt

89 FÖRETAGSPARK BRÄMHULT

Vårt första och största projekt har växt fram under ett par år vid Kyllaredsmotet i Brämhult, Borås. ”Företagspark 89” ligger vid avfart 89 från R40 vid infarten från Ulricehamn. Samtliga lokaler är sålda och inflyttade och området är idag en mycket livaktig företagsby med entreprenörer inom vitt skilda verksamheter och med en stark samarbetsvilja.

I 89 Företagspark Brämhult har vi utvecklat 64 nya fastigheter för eget ägande i storlek 60-220 m² med indraget avlopp, vatten, el. Fiber lyckades vi få in i den tredje och sista etappen som fullbordade området som nu har totalt sju huskroppar.

Vi jobbar ständigt med att utveckla vårt koncept för att få till flexibla, trevliga ändamålsenliga lokaler. Det har bland annat utmynnat i att sex av fastigheterna har en stor terrass utanför kontorsytorna på plan två som ger trevliga kontorsytor med mycket ljus samt utsikt.