Mogambo

Hur går köpprocessen till?

Lagfarten för varje fastighet/lokal ligger i ett eget aktiebolag. Detta bolag är nybildat och har inte bedrivit någon verksamhet. Säljare av resp bolag är koncernbolag ingående i Mogambokoncernen. Fastigheten är obelånad och det finns inga pantbrev uttagna.

När du bestämt dig för en lokal kommer du få ett avtalsutkast innehållande bl a garantier, bolagsnamn, fastighetsbeteckning, tillträdesbalansräkning m m. Du betalar då samtidigt en handpenning om 3 % av priset. På tillträdesdagen kommer fastigheten att vara slutbesiktigad med två års garanti, och innan garantitiden går ut sker ytterligare en besiktning.

Betalning sker i två delar, dels en aktielikvid och dels betalning för byggnation med avdrag för erlagd handpenning. Båda dessa betalningar görs samtidigt i samband med tillträdet. Vid överlåtelsen kommer du att få alla handlingar rörande bolaget och en generalfullmakt för att du ska kunna ändra styrelse och bolagets säte hos Bolagsverket.

Det aktuella bolaget kommer vara momsregistrerat för frivillig skattskyldighet. Under förutsättning att fastigheten kommer användas i momspliktig verksamhet, eller hyras ut till momspliktig verksamhet. Om inte dessa förutsättningar är uppfyllda kommer inte bolaget få lyfta av ingående moms på byggnationen. Vilket medför att priset för fastigheten kommer att bli ca 15 % högre. Vi kommer att biträda dig med hanteringen hos Skatteverket den första perioden om så önskas.

Trappa till loftgång företagspark
Scroll to Top